0 oy
1, Nisan, 2013 Genel Sorular kategorisinde 2. Derece (25,140 puan) sordu.

1 cevap

0 oy
1, Haziran, 2013 7. Derece (74,520 puan) cevapladı.

Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu:

1)SER’İ HUKUK(İslam Hukuku=Fıkıh):
Ser’i hukukun kaynaklarını Kur’an, Hadis, İcmâ ve Kıyas olusturuyordu Ser’i hukuk sadece müslümanlara uygulanırdı Kamu hukuku dısında kalan davalarda müslüman olmayanlar, kendi dinî kurumlarında yargılanırlardı

2)ÖRFİ HUKUK:
Türk gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmis kuurallarla, ser’i hukukun esaslarına aykırı olmamak kaydıyla padisahların buyruklarından olusurdu Örfi hukukun esasları KANUNNAME adıyla bir araya getirilmistir
NOT: Bilinen ilk Osmanlı Kanunnamesi Fatih Sultan Mehmet’in kanunnâmesidir(KANUNNAME-İ ALİ OSMAN)

Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanısı nasıldı?


Osmanlı Devletinde ser’i ve örfî bütün meseleler ser’î mahkemelerde çözümlenirdi Eyalet, sancak ve kazalardaki mahkemelerde “hakim” olarak KADI bulunurdu Kadı’nın verdiği karardan süphe duyanlar üst mahkeme olarak Divan-ı Hümayûna basvurabilirlerdi Daha küçük yönetim birimlerinde (nahiyelerde) kadı adına hüküm verenlere NAİB denirdi Mahkemelerde görülen davalar SERİYYE SİCİLLERİ denilen defterlere kaydedilirdi

24,177 soru

15,421 cevap

162 yorum

3,271 kullanıcı

...